När det är akut rycker Tolereds ut!

Vi levererar större Elteknikprojekt inom Göteborgsområdet.
Genom noggrann planering, tydlig styrning och ett professionellt utförande skapar vi kostnadseffektiva lösningar av hög kvalité för våra kunder.
Samverkan med övriga dotterbolag inom Bergendahls El Gruppen ger en unik möjlighet att tillhandahålla spetskompetens genom hela kedjan från kraftförsörjning via allmän elinstallation till larm och data inom projekten.
Mer om oss »